Algemene leveringsvoorwaarden

Gebakkraam Wiersma
Bezoekadres:
Zuiderschans (naast Gamma)
Dokkum
info@gebakkraamwiersma.nl


Algemene leveringsvoorwaarden:
Definitie:

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Gebakkraamwiersma.nl , hierna te noemen: ‘Leverancier’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Gebakkraamwiersma.nl

Bestelling:
De opdrachtgever kan 24 uur per dag en 7 dagen per week bestellingen plaatsen via Gebakkraamwiersma.nl. De opdracht is pas definitief als opdrachtgever een bevestiging van de Leverancier heeft ontvangen. Opdrachtgever geeft bij de bestelling de gewenste afhaal datum op.

Bezorging
Bestellingen kunnen niet worden bezorgd.

Facturering/Betalingsvoorwaarden
Voor particulieren geldt dat de betaling uitsluitend via Ideal gedaan kan worden, tenzij anders overeengekomen.

Annulering
Nadat de Leverancier de opdracht van opdrachtgever per e-mail heeft bevestigd, kunt de bestelling niet meer geannuleerd worden of gewijzigd. Dit is uitsluitend mogelijk na overleg met Leverancier. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. De annuleringskosten bedragen 25% van de totale orderwaarde.


Klachten
Op werkdagen kunt u voor klachten en vragen terecht bij de kraam aan de zuiderschans.
Verder kan dit telefonisch of via email. Klachten worden tot 7 dagen na levering van de opdracht in behandeling genomen.


Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Geschillen
Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.